Marina Yatırım ve İşletme Danışmanlığı

HAKKIMIZDA


Günümüzde de geçerliliğini koruyan ve deniz turizminin bir parçası olan, marina yatırım sektörü, dünya üzerinde elli yılın üzerinde bir geçmişe sahiptir.

Ülkemizde de Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla 1970 lerde başlatılan marinacılık hareketine, günümüzün modern ve teknoloji harikaları marina yatırımlarının katılımıyla, sektör büyük bir ivme kazanmış ve turizm sektörü içerisinde geri dönüşü çabuk, kazançlı ve gözde yatırım alanlarından biri haline gelmiştir.

Ülkemiz kıyılarının Akdeniz çanağında taşıdığı önem ve marina yatırımına elverişli alanların konu ile ilgili başarı sağlamış, bir çok ülkeden avantajlı durumda olmasına rağmen gerek mevzuat, gerekse yatırımcının bu tarz bir girişime yabancı olmasından dolayı hakettiği yere gelememiştir. Geldiğimiz nokta maalesef arzın talebi karşılayamadığı bir marina sektörüdür.

Kaliteli, verimli ve operasyonal akışa sahip bir marina oluşturmanın yolu sağlam bir finansal alt yapıya sahip olmaktan geçiyor gibi gözüksede, bizi doğru hedefe kısa sürede taşıyacak yatırım öncesi yapılan çalışmalardır. Marina, işin asla şansa ve beklentilere bırakılacağı bir yatırım tarzı değildir.

Maalesef ülkemizde marina yatırımları, sıradan bir inşaat şantiyesi anlayışıyla tamamlanmaya çalışılmakta, bu da geri dönüşü zor ve bütçe dışı harcamalara sebebiyet vermektedir.

  • Marina yapıları sadece projelendirme ve mühendislik işlerinin icrasından ibaret değildir.
  • Marinalar denizin ve onun kapladığı alanın bir parçasıdır.Bu nedenle denizle bir bütün olarak çalışmalı ve görevini yerine getirebilmelidir.
  • Bir marinayı planlamak tecrübe gerektirir.Denizi, denizin değişken koşullarını,deniz içerisindeki mekaniğin işleyişini bilmek ve bütün bu kriterleri değerlendirebilmek için tecrübe sahibi olmak gerekir.
  • Tesisisin planlandığı bölge içerisinde verimli çalışabilmesi için, işletmeden yararlanacak tekne sirkülasyonu analizinin yapılması gerekir. Bu husus planlama ve yatırımı doğrudan etkiler. Bu parçaları bir araya doğru olarak getirebilmek için marina işletme bilgisine sahip olmak gerekir.
  • İşletmenin teknolojik olarak uzun ömürlü ve gelişen ihtiyacı karşılayabilmesi gerekliliğinin yanısıra çevre koşullarını ve çevre etkilerini göz önünde bulundurmak gerekir. Bu nedenle çevre ile bütünleşik modeller üzerinde yoğunlaşmak gerekir.

Yukarıda kısaca açıklanan bilgiler doğrultusunda, yatırımcılarımızın çözüm ortağı olarak, doğru, verimli ve rasyonel denizci kasabalarının kurulmasında sizleri tecrübelerimizi paylaşmaya davet ediyoruz.