Danışmanlık Hizmetlerimiz

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Yer seçimi ve değerlendirme çalışmaları

Marina iş akışı planlaması

Rehber Proje çizimi

Fizibilite Çalışmaları 

Dizayn

Batimetri

Akıntı,Rüzgar,Dalga tespit ve değerlendirme çalışmaları

Deniz yapıları maliyeti hesaplama

Pazar analizi,pazarlama ve satış

Çevre etkileri araştırması

Çevresel planlama ve yönetim

Sağlık ve emniyet kurallarının alt yapısının oluşturulması

Marina izin prosedürü takibi

Satınalma ve Uygulama Denetimi

İşletmeye alma ve İşletme Danışmanlığı

Marina ve çekek yeri işletmeleri yönetimi