Önsöz

Önsöz

Batılı ülkelerdeki artan çevre baskılarından dolayı, yavaşlatılmış ve bir çok bölgede durdurulmuş kıyı yatırımları, ülkemizin eşsiz kıyılarının sunduğu imkanlar doğrultusunda özellikle marina yatırımcılığı alanında kıyılarımızın gerek yerli,gerek yabancı yatırımcılar tarafından büyük rağbet görmesine olanak tanımıştır.

Marina yatırımı ; mühendisliğin, işletmeciliğin, deniz bilgisinin ve bu sektördeki birikim ve tecrübenin harmanlanarak icra edilmesi gereken bir yatırım türüdür. Bu tarz yatırımlarda işin şansa ve geleneksel yöntemlere bırakılması geri dönülmesi zor,bir o kadar pahalı hatalara sebep verebilir. Bahsi geçen konunun,insanların can ve mal güvenlikleri ile direkt ilişkili olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla yatırımın her aşamasında verilen karar, atılan her adım, seçilen malzeme mevcut yerin özellikleri ve hedef ile doğru orantılı olmalıdır. 

Kuruluşumuz marina yatırım ve işletme danışmanlığı alanında,ülkemizdeki ilk ve tek olma özelliğine sahiptir. Sahip olduğu uluslararası bağlantılar ile gelişen sektörü devamlı takip eder,bu konudaki uluslararası köklü kuruluşlar ile yaptığı anlaşmalar doğrultusunda gerektiğinde çözüm ortağı olarak çalışır ve sizleri, doğru, rantabl marina ve marina gerisi yatırımlarına yönlendirir.

Sistem nasıl çalışır ;

Yeni projeler için yer seçimi ,verimlilik konularında fizibilite çalışmalarını hazırlar. Rehber proje ile yatırım öncesi hedefleri belirler.

Yeni ya da revize marina yatırımlarınızda sizin bir departmanınız gibi çalışır. Sizin adınıza yatırımı takip eder ve denetler. İşletmenin niteliğine göre ihtiyaçları belirler, bunların fizibilite çalışmalarını yapar uygulamaya konan çalışmaları yönetir.Proje tamamlandığında işletme ile ilgili ihtiyaçlar ve işletme yönetmeliği hususlarındaki tecrübelerini paylaşır.

Marina yatırımlarınız için ayrılmış her kuruş bizim için doğru yere,doğru şekilde harcanması gereken bir değerdir. Bunu gerçekleştirmenin yolu uzman olduğumuz alanda tek bir vucud gibi birlikte çalışmaktır. Kalıcı ve verimli marina yatırımlarınız için yola çıkmadan birde bizim fikrimizi alın, tecrübelerimizi sizin ile paylaşalım.

Saygılarımızla