Marina Yatırımlarınızda Çözüm Ortağınız

HİZMETLERİMİZ

 • Yer seçimi ve değerlendirme çalışmaları
 • Yatırımın iş akışının planlaması ve denetlenmesi
 • Dizayn
 • Rehber proje çizimi
 • Fizibilite çalışmaları
 • Batimetri
 • Akıntı,rüzgar,dalga tespit ve değerlendirme çalışmaları
 • Deniz ve kara yapıları maliyet hesaplamaları
 • Çevre etkileri araştırması
 • Çevresel planlama ve yönetim
 • Satınalma ve uygulama denetimi
 • Sağlık ve emniyet kurallarının alt yapısının oluşturulması
 • Tesise özel işletme başvuru dosyasının hazırlanması
 • İşletmeye alma ve işletme danışmanlığı
 • Marina ve çekek yeri işletmeleri yönetimi