ÇALIŞMA TARZIMIZ


  • Yeni projeler için yer seçimi, verimlilik ve geri dönüşü konularında ön değerlendirme raporu hazırlanır.
  • Rehber proje ile yatırım öncesi hedefleri belirlenir.
  • Yeni ya da revize marina yatırımlarınızda sizin bir departmanınız gibi çalışılır. Sizin adınıza yatırımı takip eder ve denetler. İşletmenin niteliğine göre ihtiyaçları belirler, bunların fizibilite çalışmalarını yapar, uygulamaya konan çalışmaları denetler.
  • Proje tamamlandığında işletme ile ilgili operasyonel tecrübelerini paylaşarak hayata geçirilmesini sağlar.

Yatırımınızın doğru,rasyonel şekilde icra edilmesi ve bunun gerçekleştirimesi için uzmanlığımız doğrultusunda bir bütün olarak yatırımcıyla çalışılması gerektiği inancıyla sizleri tecrübelerimizi paylaşmaya davet ederiz.